ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลบางไทรป่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 09.00 น.- 12.00 น.ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 13.00 น.-16.00 น
กศน.ตำบลบางไทรป่ายินดีต้อนรับ

24/7/54

ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการสานเปลนอนจากด้าย วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางไทรป่า

อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางไทรป่า

ไม่มีความคิดเห็น: